σκιάς

Μοιραστείτε:

– τουλάχιστον, το λιγότερο, το κατώτατο

Παράδειγμα

εκεί που μου χρωστείς δέκα δραχμές δως μου σκιάς οκτώ

« Επιστροφή στο ευρετήριο