γιαγέρνω

Μοιραστείτε:

– επιστρέφω, γυρίζω πίσω

Συνώνυμα:
γιαγέρνει,γιάγυρε,γιάηρε
« Επιστροφή στο ευρετήριο