αντάμι

Μοιραστείτε:

– μαζί

Ετυμολογία
εκ συναρπαγής από τη φρ. ‘εν τω άμα’

Συνώνυμα:
ομάδι
« Επιστροφή στο ευρετήριο