δέτης

Μοιραστείτε:

– γκρεμός

Ετυμολογία
πιθανή προέλευση από το δομώ ή δένω

« Επιστροφή στο ευρετήριο