πριχού

Μοιραστείτε:

– προτού, πριν

Ετυμολογία
από το συμφηρμό του πριν και της λατ. λ. prius

« Επιστροφή στο ευρετήριο