καερέτι

Μοιραστείτε:

– υπομονή, εγκαρτέρηση, κουράγιο

Παράδειγμα
κάνω καερέτι: συμπαρίσταμαι, δίνω κουράγιο σε κάποιον που βρίσκεται σε δύσκολη θέση, κάνω υπομονή, προσπαθώ να αντέξω μια δυσκολία, δίνω βοήθεια χωρίς αμοιβή για μια εργασία συνήθως γεωργική

Προέλευση

« Επιστροφή στο ευρετήριο