ντουχιουντίζω

Μοιραστείτε:

– σκέφτομαι πολύ
– σκέφτομαι και ξανασκέφτομαι
– προβληματίζομαι
– συλλογίζομαι
– αναρωτιέμαι
– ξεμετρώ το νου

« Επιστροφή στο ευρετήριο