μπέτης

Μοιραστείτε:

– το στήθος, το στέρνο, ο θώρακας

Ετυμολογία
πιθανόν εκ του petto (ιταλ.)

« Επιστροφή στο ευρετήριο