κουκοσάλι

Μοιραστείτε:

– το χαλάζι

Ετυμολογία
από τα κόκκος + σάλος, το οποίο όταν έγινε β΄ συνθετικό μετέπεσε σε ουδέτερο γένος

Συνώνυμα:
κοκκοσάλι
« Επιστροφή στο ευρετήριο