μπατονιάρω

Μοιραστείτε:

– εγκαταλείπω, παρατώ, αφήνω, περιφρονώ

Συνώνυμα:
αμπατονιάρω,πατονιάρω
« Επιστροφή στο ευρετήριο