παντονιάρω

Μοιραστείτε:

– αφήνω, εγκαταλείπω, παραμερώ
– βάζω στην άκρη, βάζω σε δεύτερη μοίρα

« Επιστροφή στο ευρετήριο