όρθα

Μοιραστείτε:

– κότα

Ετυμολογία
αρχ. ελληνική όρνιθα

« Επιστροφή στο ευρετήριο