συμβουλές

Μάθετε πως να φτιάχνετε γραβιέρα με τον παραδοσιακό τρόπο, από ένα γεωργικό δελτίου του 1938

Το 1938, ο ειδικός τυροκόμος Νικόλάος Π. Ζυγούρης, σε ένα παράρτημα ενός γεωργικού δελτίου του 1938 με τίτλο «Πρακτική τυροκομία» μας δίνει οδηγίες για την παρασκευή γραβιέρας με τον παλιό, παραδοσιακό τρόπο.