ΚΡΗΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΡΗΤΙΚΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΑ ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΚΡΗΤΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΒΟΛΤΑ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

Λαογραφία-Ιστορία

Η Κρητική Διάλεκτος

Η κρητική διάλεκτος, διατηρεί την αρχαϊκότερη μορφή μεγάλου πλήθους λέξεων και βρίσκεται πλησιέστερα στις παλαιότερες φάσεις της Ελληνικής γλώσσας

Χριστούγεννα στην Κρήτη

Αν θέλομε να μιλήσουμε, όχι για «τα ήθη και τα έθιμα», αλλά για το ήθος και τα έθιμα των Χριστουγέννων στην Κρήτη πρέπει να έχομε υπ'όψιν μας πρώτα-πρώτα τα εξής: