Κύπρος

“Αττίλας” – Ανέκδοτο τραγούδι του Βασίλη Σκουλά για την Κύπρο

Ανέκδοτο τραγούδι του Βασίλη Σκουλά για την Κύπρο. Το είχε τραγουδήσει το 1982 για μία θεατρική παράσταση, ως τραγούδι έναρξης και λήξης. Το τραγούδι, όμως, δεν επετράπει να συμπεριληφθεί τελικά στη συγκεκριμένη παράσταση